Wiersz telekomunikacyjny

Zapomnij o mnie Miła moja
Na żaden związek nie mam chęci
Niech mnie usunie Nokia twoja
Z kontaktów SIM oraz z pamięci

Wyżyję sam o suchym chlebie
Nie proś mnie więcej na kolację
A gdybym dzwonił wciąż do ciebie
Wyzeruj mi lokalizację