z twoich słów

pewne myśli
nagle
rozgryzły
najlepszą
u nas
bezczułość

przychodzi
niezaspokojenie

nie pospiesznie
pragnę
odebrać czujność

jestem ciałem
celebrując
mosty ze słów